Chính sách hoàn tiền

Nhà thuốc làn da đẹp

Thanh toán
Chúng tôi chấp nhận tiền mặt khi giao hàng.

Đối với giao hàng thu tiền mặt thì toàn bộ số tiền phải được thanh toán ngay khi chúng tôi giao hàng.

Thanh toán T/T phải được thực hiện trước khi giao hàng.

Trong trường hợp bạn trả lại hàng hoá, có thể sẽ mất đến 14 ngày làm việc để xử lý khoản tiền hoàn lại.