Chính sách giao hàng

Nhà thuốc làn da đẹp

Giao hàng
Chúng tôi sẽ tính phí giao hàng cho mỗi đơn hàng. Lệ phí sẽ luôn được thông báo rõ khi bạn đặt hàng

Đối với các đơn đặt hàng trong nội thành Tp. Hồ Chí Minh bao gồm Quận 1 và Quận 3 sẽ được giao hàng miễn phí.

Công ty sẽ giao hàng đến tận nhà bạn. Không giao hàng vào cuối tuần và ngày lễ và chỉ giao hàng trong lãnh thổ Việt Nam. Việc giao hàng phụ thuộc vào sự sẵn có của hàng hóa và độ chính xác của thông tin bạn cung cấp chi tiết về địa chỉ giao hàng.

Chúng tôi sẽ luôn luôn cố gắng làm tốt nhất để đảm bảo việc giao hàng đúng thời gian. Nếu chúng tôi không thể giao hàng cho bạn trong thời hạn quy định trên, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi chúng tôi biết được lý do gây trì hoãn việc giao hàng.

Vào ngày giao hàng, bạn sẽ nhận được một tài liệu duy nhất là hóa đơn của bạn.

Hãy đảm bảo rằng bạn hoặc người được bạn ủy quyền có mặt tại địa chỉ giao hàng. Nếu bất kỳ ai khác người mua nhận hàng tại địa chỉ giao hàng, thì người đó được cho là đã được ủy quyền để nhận hàng thay bạn. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu người nhận hàng xuất trình một hình thức nhận dạng. Khi giao hàng, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn hoặc người đại diện được ủy quyền ký một bản sao của phiếu giao hàng và điền tên của bạn hay của họ lên trên đó. Việc này là để xác nhận rằng hàng hóa đã được nhận. Nếu không có ai có mặt tại địa chỉ giao hàng để nhận hàng, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để sắp xếp một thời gian thay thế khác. Chúng tôi bảo lưu việc tính phí bổ sung trong trường hợp có nhiều hơn một lần giao hàng không được nếu chúng tôi xét thấy việc đó là thỏa đáng.